WWZ


Jurisprudentie en interpretatie van de WWZ sinds de invoering op 1 juli 2015. Advocaten van HVG advocaten en notarissen delen door middel van blogs hun ervaringen met het nieuwe ontslagrecht.