Disclaimer

Holland Lawyer is een redactioneel platform gericht op onder andere ondernemers. Uitgever van het platform is Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP.

Toepasselijkheid van deze disclaimer

Door de website www.hollandlawyer.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van mogelijke tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van Holland Lawyer

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de artikelen op Holland Lawyer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks dat we de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Holland Lawyer garandeert evenmin dat de website foutloos en/of ononderbroken zal functioneren. Holland Lawyer is in geen geval aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Holland Lawyer links naar websites van derden weergeven, impliceert dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Holland Lawyer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. Holland Lawyer is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Daarnaast is Holland Lawyer ook niet aansprakelijk voor uitingen of meningen van derden die op deze site worden gedaan.

Holland Lawyer gebruiken

Holland Lawyer behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder bronvermelding of voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Lawyer of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Wijzigingen

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Holland Lawyer behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.